Hỏi xin cách next trang phân trang cho taxonomy WordPress?

Thích 2.2 K Bình luận 0
867 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn topgamehot hỏi xin cách next trang phân trang cho taxonomy WordPress

Bạn topgamehot hỏi: Vd: mình có code truyện. Chương 1 : Phần Mở Đầu mình muốn làm phần NEXT tập truyện trong taxonomy (không phải next trong single.php đâu nhé):
Vd: từ tập Chương 1 : Phần Mở Đầu chuyển sang tập Chương 2 : Lại Nói Về “Những Thứ Dưới Nước”


Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

thachpham Bạn tham khảo cái này: categories – How to get next previous category in same taxonomy? – WordPress Development Stack Exchange


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về xin cách next trang phân trang cho taxonomy WordPress xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận