Bài 13 : Sự khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang

Thích 2.16 K Bình luận 0
866 đánh giá

Bkasoft.net – Bài học này mình sẽ chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang trong WordPress để các bạn hiểu rõ hơn về 2 tính năng này của WordPress.

Bài 13 : Sự khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang > Sự khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang

Bài 13 : Sự khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang

( Case Study hướng dẫn sử dụng WordPress )

—oOo—

« Bài 12 : Cách tạo Page trong WordPressHọc WordPressBài 14 : Hiển thị nội dung một Page ra trang chủ »

 Tác giả Hoàng Luyến


Bình luận