Cách khắc phục lỗi khi cài đặt VBB trong Localhost trên WordPress?

Thích 2.31 K Bình luận 0
833 đánh giá

Bkasoft.net – Bạn gặp lỗi cài đặt VBB trong Localhost? Bạn không biết khắc phục như thế nào. Bài viết này mình sẽ giúp bạn cách khắc phục nó. Mình bắt đầu nhé.

 khi cài đặt VBB trên Xampp ở Localhost. Đầu tiên bạn phải khắc phục lỗi C:xampphtdocsincludesclass_core.php on line 3314. Tiếp đó bạn làm theo các bước sau: 

Bước 1: Bạn tìm file config.php thêm dòng này vào dưới <?php

ini_set("display_errors", "0");

 Bước 2: Tiếp đó tìm file “Class_Core.php” tìm dòng 3314:

$this->shutdown = vB_Shutdown::instance();

 Bạn sửa thành

$this->shutdown =@ vB_Shutdown::instance();

 Nếu vẫn thấy lỗi bạn tiến hành tiếp bước tiếp theo

Bước 3: Bạn tìm

return $this->functions'escape_string'($string);

 Sứa thành

return $this->functions'real_escape_string'($string);

 Bước 4: Tiếp tục sửa File

includes/class_dbalter.php
 •  Sứa
  function drop_index($fieldname);

thành

function drop_index($fieldname = '');
 • Sửa tiếp
  function add_index($fieldname, $fields, $type = '', $overwrite = false); 

thành

function add_index($fieldname = '', $fields = '', $type = '', $overwrite = false);
 • Tương Tự sửa tiếp
  function add_field($fields, $overwrite = false);

thành

function add_field($fields='', $overwrite = false);
 •  Sửa

  function drop_field($fields);

bằng

function drop_field($fields = '');
 • Sửa
  function query($query, $escape = false); 

bằng

function query($query='', $escape = false);

 Kết thúc install rồi Ok.

Mình đã hướng dẫn xong cho bạn Cách khắc phục lỗi khi cài đặt VBB trong Localhost trên WordPress rồi đó. Trong Case study Hoc WordPress mình cũng có bài viết  hướng dẫn cài đặt localhost trên máy tính với XAMPP và AppServ,  hướng dẫn cài đặt WordPress trên localhost bạn có thể tham khảo.

Cách khắc phục lỗi khi cài đặt VBB trong Localhost trên WordPress? > cach-khac-phuc-loi-khi-cai-dat-vbb-trong-localhost-tren-wordpress

Cách khắc phục lỗi khi cài đặt VBB trong Localhost trên WordPress?


Bình luận