Hỏi cách đa ngôn ngữ cho WordPress?

Thích 2.34 K Bình luận 0
860 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Sơn Nguyễn hỏi cách cách đa ngôn ngữ cho WordPress.

Bạn Sơn Nguyễn hỏi: Ko bik lamsao để có đa ngôn ngữ cho wp giờ nhir bác nào có kinh nghiệmhướng dẫn với a


Trả lời câu hỏi trên Facebook:

nguyễn hưởng plugin đa ngôn ngữ thôi

Nguyễn Văn Đạt qTranslate

Trần Hữu Hào wpml nhé


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về cách đa ngôn ngữ cho WordPress xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận