Hỏi lỗi bị xung đột js sau khi cài Ultimate Member?

Thích 2.26 K Bình luận 0
853 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn nguyenhuuhung_dn hỏi về lỗi bị xung đột js sau khi cài Ultimate Member.

Bạn nguyenhuuhung_dn hỏi: Sau khi mình cài Plugin Ultimate member
Web mình đã bị xung đột Js thì phải. Cái widget Tab bên phải nó cũng không hoạt động khi click chuyển Tab.

Hỏi lỗi bị xung đột js sau khi cài Ultimate Member? > hoi-loi-bi-xung-dot-js-sau-khi-cai-ultimate-member

Hình: Hỏi lỗi bị xung đột js sau khi cài Ultimate Member?

Cái Addon Poll bên trái cũng càng không hoạt động luôn.
Mình thử vào dis cái Plugin Ultimate Member đó thì tất nhiên nó hoạt động trở lại bình thường Hỏi lỗi bị xung đột js sau khi cài Ultimate Member? > :)
Mấy bạn có thể Test thử giúp mình và cho mình xin cách khắc phục với. Nó đây!
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA – TÀI LIỆU ÔN THI


 Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

thachpham Có thể plugin đó nó sử dụng jQuery có phiên bản khác nhưng không tương thích vơi chức năng của theme bạn đang dùng vì mình thấy có báo lỗi function trong file theme-scripts.js của theme.

Uncaught TypeError: thisu is not a functione.fn.tipsy @ theme-scripts.js?ver=1.0:92(anonymous function) @ um.min.js?ver=1.2.92:132st.Callbacks.f @ mc-validate.js:1st.Callbacks.p.fireWith @ mc-validate.js:1st.extend.ready @ mc-validate.js:1xt @ mc-validate.js:1

 Bạn thử thay đổi phiên bản jquery với đoạn code sau trong file functions.php xem:

if (!is_admin()) add_action("wp_enqueue_scripts", "my_jquery_enqueue", 11); function my_jquery_enqueue() { wp_deregister_script('jquery'); wp_register_script('jquery', "http" . ($_SERVER'SERVER_PORT' == 443 ? "s" : "") . "://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js", false, null); wp_enqueue_script('jquery'); }

Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về lỗi bị xung đột js sau khi cài Ultimate Member xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận