Hỏi lỗi upload lên host trong WordPress?

Thích 2.31 K Bình luận 0
838 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 3 tháng 4/2015 của bạn Nhu Pham hỏi về  lỗi upload lên host trong WordPress

Bạn Nhu Pham  hỏi:  Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in C:ezCloud.vnwwwwebnewepoch.ezhotel.vnwp-contentpluginscategory-posts-sidebar-widgetcategory-posts-sidebar-widget.php on line 65
Lỗi này fix kiểu gì hả các bác?
Đây là toàn bộ code của mình vào pastebin.com 

<?php /* Plugin Name: Category Posts Sidebar Widget Plugin URI: https://www.ju – Pastebin.com

 


Trả lời câu hỏi trên diễn đàn:

Bạn Vũ Đức Nam: Nguyên nhân có thể là cái php version của bác nó cũ quá, đây là document cho cái cách viết hàm PHP: Anonymous functions – Manual
Sửa như sau:

function tp_custom_excerpt_length( $length ) { $length = $excerpt_count; return $length;}add_filter( 'excerpt_length', 'tp_custom_excerpt_length', 999 );

 thay cho đoạn code:

add_filter('excerpt_length', function($return_count) use ($excerpt_count) { $return_count = $excerpt_count; return $return_count; });

 Sửa theo đường dẫn: wp-contentpluginscategory-posts-sidebar-widgetcategory-posts-sidebar-widget.php

Bạn  Nhu Pham hỏi tiếp : Khi sửa lại thì lại bị lỗi này? Phải làm sao nữa hả bạn Vũ Đức Nam
Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in C:ezCloud.vnwwwwebnewepoch.ezhotel.vnwp-contentpluginscategory-posts-sidebar-widgetcategory-posts-sidebar-widget.php on line 79
<?php /* Plugin Name: Category Posts Sidebar Widget Plugin URI: https://www.ju – Pastebin.com

Bạn Vũ  trả lời : 

Thay thg này line 72:

add_filter('excerpt_more', function($return_text) use ($excerpt_read_more_text) { $return_text = $excerpt_read_more_text; return '<a href="'. get_permalink($post->ID) . '"> '.$return_text.'</a>'; });

 bằng thg này:

function tp_custom_excerpt_more( $excerpt ) { $excerpt = $excerpt_read_more_text; return '<a href="'. get_permalink($post->ID) . '"> '.$excerpt.'</a>';}add_filter( 'wp_trim_excerpt', 'tp_custom_excerpt_more' );

 


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về  lỗi upload lên host trong WordPress xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận