Hỏi muốn xóa phần feature images hiển thị ở trên title bài viết WordPress?

Thích 2.35 K Bình luận 0
854 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 6/2015 của bạn Nguyễn Tú Anh hỏi muốn xóa phần feature images hiển thị ở trên title bài viết WordPress.

 Bạn Nguyễn Tú Anh hỏi

Các bác giúp em với ạ, em muốn xóa phần feature images hiển thị ở trên title bài viết. trong theme ko có option này em nhìn trong single.php k thấy phần này được set ở đâu. có bác nào từng gặp trường hợp này có thể giúp em được ko ạ
php code của single.php

<?php/*** Theme's generic Single post page*/?><?php// print site headerget_header();?><?php// sidebar$sidebar_class = '';$sidebar_pos = vp_option( 'vpt_option.sidebar_position' );if( $sidebar_pos == 'left' ) $sidebar_class = ' col-lg-push-4 col-md-push-4';?><div class="row no-gutter"><!-- row --><div class="col-lg-8 col-md-8<?php echo $sidebar_class; ?>"><!-- doc body wrapper --><div class="col-padded"><!-- inner custom column --><?php if( have_posts() ) : ?><div class="row gutter"><!-- row --><?phpwhile( have_posts() ) : the_post();

Trả lời câu hỏi trên Facebook:

Phan Thanh Phú bạn tìm file content.php, có thể nó trong đó

Nguyễn Tú Anh 

<?php/*** Image template, used to display image attachments*/?><?php// print site headerget_header();?><div class="row no-gutter fullwidth"><!-- row --><div class="col-lg-12 col-md-12"><!-- doc body wrapper --><div class="col-padded"><!-- inner custom column --><figure class="news-featured-image"><?php k_attached_image(); ?></figure><h1 class="page-title"><?php the_title(); ?></h1><div class="news-meta"><?php$published_text = __( '<span class="news-meta-date"><time class="entry-date" datetime="%1$s">%2$s</time></span><span class="news-meta-category"><a href="%3$s" title="Return to %4$s" rel="gallery">%5$s</a></span>', 'kazaz' );$post_title = get_the_title( $post->post_parent );if( empty( $post_title ) || 0 == $post->post_parent )$published_text = '<span class="news-meta-date"><time class="entry-date" datetime="%1$s">%2$s</time></span>';printf( $published_text,esc_attr( get_the_date( 'c' ) ),esc_html( get_the_date() ),esc_url( get_permalink( $post->post_parent ) ),esc_attr( strip_tags( $post_title ) ),$post_title);$metadata = wp_get_attachment_metadata();printf( '<span class="news-meta-comments"><a href="%1$s" title="%2$s">%3$s (%4$s &times; %5$s)</a></span>',esc_url( wp_get_attachment_url() ),esc_attr__( 'Link to full-size image', 'kazaz' ),__( 'Full resolution', 'kazaz' ),$metadata 'width' ,$metadata 'height' );edit_post_link( __( 'Edit', 'kazaz' ), '<span class="news-meta-comments">', '</span>' );?></div><?php if( $post->post_content ) : ?><hr /><?php echo '<p>' . $post->post_content . '</p>'; ?><hr /><?php endif; ?><div class="gap60"></div><div class="clearfix"><?php previous_image_link( false, '<span class="pull-left"><i class="fa fa-chevron-left"></i> &nbsp; ' . __( 'Previous image', 'kazaz' ). '</span>' ); ?><?php next_image_link( false, '<span class="pull-right">' . __( 'Next image', 'kazaz' ) . ' &nbsp; <i class="fa fa-chevron-right"></i></span>' ); ?></div><div class="row row-splitter"></div><?php comments_template(); ?></div><!-- inner custom column end --></div><!-- doc body wrapper end --></div><!-- row end --><?php// print site footerget_footer();?>

 Nguyễn Tú Anh phải cái này ko ạ @@. zờ em xóa đoạn nào hả bác

Đoàn Việt Quân bỏ đoạn này thì phải 

<figure class="news-featured-image"><?php k_attached_image(); ?></figure>

 Nguyễn Tú Anh 

<?php/*** Default Content Template*/?><?php if( is_single() ) : ?><div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class( 'col-lg-12 col-md-12' ); ?>><?php if( has_post_thumbnail() && !post_password_required() && !is_attachment() ) : ?><figure class="news-featured-image"><?php the_post_thumbnail(); ?></figure><?php endif; ?><div class="news-title-meta"><!-- title and meta wrapper --><h1 class="page-title"><?php the_title(); ?></h1><?php k_post_meta(); 

 Nguyễn Tú Anh đây là file content.php. hok bít xóa đoạn nào okie  test thử cái. cảm ơn các bác

Nguyễn Tú Anh okie cảm ơn các bác, đã xóa xong


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về  muốn xóa phần feature images hiển thị ở trên title bài viết WordPress  xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc bạn Học WordPress hiệu quả.


 Các bài viết cùng chủ đề:

Bạn có thể tham khảo thêm phầnHướng dẫn học lập trình PHP cho người mới bắt đầu


 WordPress Tiếng Việt  >  Hoc WordPress   >   Sử dụng WordPress >  Hỏi đáp WordPress


Chuyên đề bạn đọc:

Hoc WordPress  |  Su dung WordPress   |  Lap trinh WordPress  |  Cai dat WordPress  |  Huong dan hoc WordPress   |  Huong dan su dung WordPress  |  WordPress Tieng Viet  |  Tụ hoc WordPress  |  Cach su dung WordPress


Bình luận