Hỏi tại sao dùng theme Newspaper khi chuyển qua dùng CLoudFlare thì các slider đứng yên không chạy nữa, tắt cloudflare thì lại bình thường?

Thích 1.82 K Bình luận 0
762 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn Văn diện hỏi tại sao dùng theme Newspaper khi chuyển qua dùng CLoudFlare thì các slider đứng yên không chạy nữa, tắt cloudflare thì lại bình thường.

Bạn Văn diện hỏi: Mình dùng theme Newspaper, khi chuyển qua dùng CLoudFlare thì các slider nó đứng yên không chạy nữa, tắt cloudflare thì lại bình thường. Tại sao vậy mọi người?


Trả lời câu hỏi trên facebook:

Thạch Phạm Bạn bỏ tính năng Minify JS trong CloudFlare thử.


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về Hỏi tại sao dùng theme Newspaper khi chuyển qua dùng CLoudFlare thì các slider đứng yên không chạy nữa, tắt cloudflare thì lại bình thường xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc bạn Học WordPress hiệu quả.


 Những bài viết bạn có thể tham khảo:


Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |  Lap trinh WordPress   |  Cai dat WordPress   |  Huong dan hoc WordPress   |  Huong dan su dung WordPress


Bình luận