Thuộc tính background-attachment

Thích 2.16 K Bình luận 0
833 đánh giá

Thuộc tính background-attachment đặt một hình nền được cố định hoặc cuộn với phần còn lại của trang.

Ví dụ: Làm thế nào để xác định một background-image cố định:

body { background-image: url('https://hoangluyen.com/wp-content/uploads/2015/01/logo1.png'); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed;}

Chạy thử với trình
Soạn thảo css online

Định nghĩa và cách sử dụng

Các thuộc tính background-attachment sẽ thiết lập một hình nền được cố định hoặc cuộn với phần còn lại của trang.

Giá trị mặc định:scroll
Thừa hưởng:Không
Phiên bản:CSS1
Cú pháp javascript:object.style.backgroundAttachment=”fixed”

 

Bảng thông tin xác định các trình duyệt hỗ trợ thuộc tính Background-image

Thuộc tính     
background-attachment1.04.01.01.0 3.5

Lưu ý: Internet Explorer 8 và các phiên bản cũ hơn không hỗ trợ nhiều ảnh nền trên một phần tử.

Cú pháp CSS

background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;

Giá trị thuộc tính

Giá trịMiêu tả
scrollChạy đều theo thanh cuộn, là mặc định
fixedHình nền cố định với khung nhìn
localCuộn hình nền cùng với nội dung
initialĐặt thuộc tính này là giá trị mặc định.
inheritThừa hưởng thuộc tính này từ phần tử cha của nó

 Tóm lại với background-attachment khi cắt html bạn sẽ thường quan tâm tới ảnh nền được cố định hay di chuyển trên khung hình khi người dùng kéo thanh cuộn.

 » Trở về xem bài học CSS onlinehướng dẫn học CSS

Tác giá: Hoàng Luyến

Trang chủ


Bình luận