Tìm hiểu biến và khai báo biến trong Javascript

Thích 2.27 K Bình luận 0
858 đánh giá

Toàn bộ biến và khai báo biến trong Javascript mà bạn được tìm hiểu rất dễ học, song hành là các bản demo giúp bạn hình dung bài học tốt nhất

Trong bài học này mình giúp các bạn tìm hiểu các biến và các kiểu dữ liệu trong javascript, việc khai báo ở javascript cũng tương tự như khai báo biến ở PHP, đồng thời bạn sẽ biết thêm cách dùng hàm document.write để in giá trị biến ra ngoài trình duyệt.

Nội dung bài học

1. Khai báo biến trong javascript

2. Gán giá trị cho biến trong javascript

3. Gán kiểu giá trị cho biến

4. In giá trị của biến ra trình duyệt

Lời kết

Bài viết này mình giới thiệu hơi ngắn để bạn nghiên cứu từ từ để biết cách sử dụng văn bản trong javascript. Tuy không khó nhưng bạn phải nắm thật kỹ để làm nền tảng cho các bài sau. Chúc bạn học Javascript hiệu quả.

 Tìm hiểu biến và khai báo biến trong Javascript > tim-hieu-bien-va-khai-bao-bien

Bài 2: Biến và khai báo biến trong javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 1:
Javascript là gì?

Học lập trình web

Bài 3:
Hàm alert() – confirm() – prompt() 


Tag:  Toan bo bien va khai bao bien trong Javascript ma ban duoc tim hieu rat de hoc, song hanh la cac ban demo giup ban hinh dung bai hoc tot nhat. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban ,  hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận