Tổng hợp các kiểu dữ liệu trong php

Thích 2 K Bình luận 0
834 đánh giá

Các kiểu dữ liệu trong php được mình tổng hợp lại tổng 7 kiểu: Kiểu INT, Kiểu Boolean, kiểu Số Thực (float, double), kiểu Chuỗi, Kiểu Mảng (array), Kiểu NULL, Kiểu Đối Tượng (object).

Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu: Kiểu INT, Kiểu Boolea, Kiểu Số Thực (float, double), Kiểu Chuỗi, Kiểu Mảng (array), Kiểu NULL, Kiểu Đối Tượng (object). Mình sẽ giới thiệu ngay dưới đây!

Nội dung bài học

1. Kiểu dữ liệu INT

 • Khai báo biến kiểu INT
 • Ép dữ liệu sang kiểu INT

2. Kiểu dữ liệu boolean

 • Ép dữ liệu sang kiểu boolean.
 • Kiểm tra một biến kiểu boolean

3. Kiểu số thực

 • Ép dữ liệu sang kiểu số thức.
 • Kiểm tra một biến kiểu số thực.

4. Kiểu chuỗi

Kiểm tra một biến kiểu string

5. Kiểu mảng (array)

 • Khởi tạo và truy xuất các hàm tử trong mảng
 • Mảng Có Chỉ Mục
 • Mảng Kết Hợp
 • Mảng một chiều
 • Mảng Nhiều Chiều
 • Kiểm tra một biến kiểu mảng

6. Kiểu giá trị Null

Kiểm tra một biến có giá trị null

7. Kiểu Object (Đối Tượng)

Kết luận

Như vậy bạn có thể thấy các kiểu dữ liệu trong PHP có rất là nhiều và cách sử dụng nó khá đơn giản như các ngôn ngữ lập trình khác. Mình hi vọng bài viết này mang lại cho các bạn kiến thức để làm tiền đề khi đam mê lập trình PHP. Chúng ta sẽ tìm  hiểu tiếp các toán tử và biểu thức trong php, các bạn đó đọc nhé

Tổng hợp các kiểu dữ liệu trong php > Tổng hợp các kiểu dữ liệu trong php 

Bài 3: Các kiểu dữ liệu trong php

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn PHP cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 2:
khai báo biến và hằng số trong php

Học lập trình web

Bài 4:
Toán tử và biểu thức trong php 


Tag:  Cac kieu du lieu trong php duoc minh tong hop lai tong 7 kieu: Kieu INT, Kieu Boolean, kieu So Thuc float, double, kieu Chuoi, Kieu Mang array, Kieu NULL, Kieu Doi Tuong object. Huong dan hoc PHP , Hoc PHP truc tuyen , Tu hoc PHP , Video huong dan hoc PHP , download tai lieu hoc PHP , hoc PHP mien phi , hoc PHP online , hoc PHP truc tuyen , hoc PHP co ban , hoc PHP nang cao , tai lieu hoc PHP , Ebook hoc PHP , hoc PHP can ban , sach hoc PHP , học lập trình PHP .


Bình luận