Hỏi lỗi bị đụng Plugin giữa Google xml sitemaps và Seo by yoast?

Thích 2.23 K Bình luận 0
912 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Hoangthienle hỏi về lỗi bị đụng Plugin giữa Google xml sitemaps và Seo by yoast.

Bạn hoangthienle hỏiGiữa 2 plugin trên đều có chức năng tạo Sitemaps cho website. Nhưng với version 4.2 của XML Sitemaps – WordPress SEO by Yoast thì mặc định nó sẽ kích hoạt sitemaps trong plugin này lên, khi đó mình cài Plugin Google XML Sitemaps thì Plugin này báo là cả hai plugin trên đều đồng loạt tạo 2 sitemaps và nó không có lợi cho bộ máy tìm kiếm. (Có thể xem hình đính kèm)
Tất nhiên sitemaps vẫn hoạt động tốt, nhưng mình muốn thiên về sử dụng sitemaps của Google XML Sitemaps thì không biết phải làm sao? Trong Plugin Google XML Sitemaps nó chỉ cách cấu hình như sau:

Since you are using Nginx as your web-server, please configure the following rewrite rules in case you get 404 Not Found errors for your sitemap:

rewrite ^/sitemap(-+(a-zA-Z0-9_-+))?.xml$ "/index.php?xml_sitemap=params=$2" last;rewrite ^/sitemap(-+(a-zA-Z0-9_-+))?.xml.gz$ "/index.php?xml_sitemap=params=$2;zip=true" last;rewrite ^/sitemap(-+(a-zA-Z0-9_-+))?.html$ "/index.php?xml_sitemap=params=$2;html=true" last;rewrite ^/sitemap(-+(a-zA-Z0-9_-+))?.html.gz$ "/index.php?xml_sitemap=params=$2;html=true;zip=true" last;

Vì thế mình muốn sử dụng sitemaps của Google XML Sitemaps thì phải làm sao? Nhờ Diễn Đàn support giúp.


Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

Movie4v.net bạn vào seo by yoast, chọn phần xml sitemap, có cái checkbox “Check this box to enable XML sitemap functionality.” đó, tắt nó đi là được.

thachpham Bạn dùng NGINX nên nó đưa cấu hình rewrite NGINX cho bạn rồi đó. Bạn mang dòng đó bỏ vào file cấu hình domain .conf của bạn trên server. Còn thông báo kia thì bỏqua đi.


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về lỗi bị đụng plugin giữa Google xml sitemaps và Seo by yoast thì xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Trong Case Study Học WordPress của chúng tớ có bài tham khảo về Cách cài đặt và cấu hình plugin WordPress SEO by Yoast bạn hãy tìm hiểu nhé!


Bình luận