Hỏi khi thêm mới một Post hoặc Page sẽ được Insert vào đâu?

Thích 2.3 K Bình luận 0
897 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Tuanmy Tran hỏi khi thêm mới một Post hoặc Page sẽ được Insert vào đâu.

Bạn Tuanmy Tran hỏi: Chào anh em!
Mình có thắc mắc là khi 1 post hoặc page hoặc 1 custom post type được thêm thì thông tin của chúng sẽ được chèn vào những bảng nào và những field nào trong database.
Mong mọi người giúp đỡHỏi khi thêm mới một Post hoặc Page sẽ được Insert vào đâu? > :D. Thanks a lot!


 Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

Vũ Đức Nam 1. Post, page hoặc custom post type đếu lưu vào wp_posts vs post_type là post, page…
2. Các cái chi tiết của post thì nó lưu vào _post_meta
Xem hình này để biết quan hệ giữa các bảng https://codex.wordpress.org/images/thumb/9/97/WP3.8-ERD.png/500px-WP3.8-ERD.png


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về khi thêm mới một Post hoặc Page sẽ được Insert vào đâu xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Một số bài viết liên quan đến Post và Page của Tutorial.bkasoft.net bạn có thế tham khảo:


Bình luận