Hỏi về phân quyền người dùng trong WordPress?

Thích 2.09 K Bình luận 0
865 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 1 tháng 5/2015 của bạn Mercury Lamp hỏi về phân quyền người dùng trong WordPress

Bạn Mercury Lamp hỏi: Bài vai trò của các nhóm người dùng mình thấy bạn nói ở đây có superadmin vậy người dùng đầu tiên (người tạo web) là superadmin ko? (vì mình ko thấy có trong role)


 Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

thachpham Quyền đó là quyền ẩn nên bạn sẽ không thấy đâu. Mặc định người tạo ra website là Super Admin


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về phân quyền người dùng trong WordPress xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Để tìm hiểu thêm về phân quyền người dùng mời bạn đọc bài Vai trò của các nhóm người dùng . Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận