Hỏi về Session trong WordPress?

Thích 2.22 K Bình luận 0
803 đánh giá

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn nghichthien hỏi về Session trong WordPress

Bạn nghichthien hỏi: Bạn nào có ví dụ cụ thể về session trong wordpress cho mình xem được không! mình đang cần!

Nếu là jQuery thì bác có thể sử dụng localStorage để set session:

 var yetVisited = localStorage'visited'; if (!yetVisited) { 

Nghĩa là nếu localStorage‘visited’ chưa có dữ liệu thì lúc này bạn có thể gán localStorage‘visited’ thành giá trị “yes”. Sau đó kiểm tra và bật popup lên.

Mình có một đoạn code jQuery khi vào trang nó sẽ hiện thế này, nhưng khi minh chọn sang page khác thì nó sẽ hiện lại, mình muốn nó chỉ hiện lần đâu khi load trang nhưng mà mình không biết dùng thế nào, bạn xem giúp mình vs
hình vs đoạn code của mình

<script>if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent) ) {var answer = confirm('Would you like to switch to the mobile version of Klofficerent');if (answer){console.log('yes');}else{console.log('cancel');viewport = document.querySelector("metaname=viewport");viewport.setAttribute('content', 'width=device-width, initial-scale=0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0');}}</script>

 mình dùng đoạn jQuery đó để thay đỏi thẻ meta viewport trong header, khi mình click tới link khác thì thẻ meta không thay đổi nữa ! mình gà hỏi hơi nhiều bác thông cảm!


Trả lời câu hỏi trên diễn đàn:

Bạn duongdvit Bạn có thể dùng Web Storage hoặc Cookie. Ở đây mình ví dụ về Web Storage. Của bạn đây

<script>var second = 10;if( typeof(localStorage.popup) == "undefined" || ( localStorage.popup && (Math.floor(Date.now()/1000) - parseInt(localStorage.popup) >= second) )){ localStorage.popup = Math.floor(Date.now()/1000); if( /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry/i.test(navigator.userAgent) ) { var answer = confirm('Would you like to switch to the mobile version of Klofficerent'); if (answer) { console.log('yes'); } else { console.log('cancel'); viewport = document.querySelector("metaname=viewport"); viewport.setAttribute('content', 'width=device-width, initial-scale=0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0'); } }}</script>

 Bạn thay lại second cho phù hợp. Đó là số giây bạn muốn bao nhiêu nó sẽ hiển thị lại. Ý tưởng đơn giản là lưu thời gian và kiểm tra. Chúc bạn thành công!


Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về session trong WordPress xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công! 


Bình luận