Tìm hiểu hàm và tạo hàm (function) trong Javascript

Thích 2.23 K Bình luận 0
864 đánh giá

Hàm (Function) là một trong những thành phần cơ sở trong Javascript hay hàm chính là một câu lệnh dùng để thực  hiện một tác vụ tính toán 1 giá trị nào đó

Nội dung bài học

1. Hàm (function) được định nghĩa trong javascript

2. Hàm có return và hàm không có return

3. Một số ví dụ tạo hàm trong javascript

Lời kết

Kết thúc bài học bạn phải nắm được kiến thức sử dụng hàm và tạo hàm, ngoài ra bạn phải ghi nhớ trong Javascript không tồn tại khái niệm con trỏ và tham chiếu, biết cách sử dụng hàm có return và không có return. Chúc bạn có ngày học tập hiệu quả.

Tìm hiểu hàm và tạo hàm (function) trong Javascript > Tìm hiểu hàm và tạo hàm (function)

Bài 8: Hàm và tạo hàm (function) trong Javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 7:
Sử dụng vòng lặp while – do while

Học lập trình web

Bài 9:
Một số ví dụ học javascript căn bản


Tag: Ham Function la mot trong nhung thanh phan co so trong Javascript hay ham chinh la mot cau lenh dung de thuc  hien mot tac vu tinh toan 1 gia tri nao do. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận