Cách tính tỷ lệ thoát so với Tỷ lệ số trang không truy cập

Thích 2.03 K Bình luận 0
831 đánh giá

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu với độc giả cách tính tỷ lệ thoát so với Tỷ lệ số trang không truy cập, với ví dụ minh họa dưới đây bạn sẽ hiểu rõ hơn về tỷ lệ thoát trang.

Cách tính tỷ lệ thoát so với Tỷ lệ số trang không truy cập > ti-le-thoat-co-anh-huong-nhieu-toi-thu-hang-seo 

Sơ lược

Để hiểu sự khác nhau giữa Tỷ lệ thoátTỷ lệ số trang không truy cập cho trang cụ thể, hãy ghi nhớ những điểm sau:

 1. Đối với tất cả lượt xem trang của một trang, Tỷ lệ thoát là tỷ lệ phần trăm lượt xem trang cuối cùng trong phiên.
 2. Đối với tất cả các phiên bắt đầu với trang đó, Tỷ lệ số trang không truy cập là tỷ lệ phần trăm duy nhất trong phiên.
 3. Tỷ lệ số trang không truy cập cho một trang chỉ được dựa trên các phiên bắt đầu với trang đó.  

Thông tin chuyên sâu

Hãy làm rõ điểm cuối cùng này với một ví dụ đơn giản. Trang web của bạn có các trang từ A đến C và chỉ có một phiên mỗi ngày, với thứ tự lần xem trang sau đây:

 • Thứ hai: Trang A > Trang B > C Trang
 • Thứ Ba: Trang B > Trang A > Trang C
 • Thứ Tư: Trang A > thoát

Báo cáo Nội dung cho Trang A sẽ hiển thị 3 lượt xem trang và tỷ lệ số trang không truy cập là 50%.  Bạn có thể đã phỏng đoán rằng Tỷ lệ số trang không truy cập sẽ là 33%, nhưng lượt xem trang ngày thứ Ba cho Trang A không được xem xét đến khi tính Tỷ lệ số trang không truy cập. Hãy xem số trang không truy cập là khái niệm về phiên chỉ có một lần tương tác từ người dùng và phân tích về phiên sẽ trả lời câu hỏi có/không đơn giản: “Phiên này có chứa nhiều lần truy cập trang hay không?” Nếu câu trả lời cho câu hỏi đó là “không”, thì điều quan trọng là phải xem xét trang nào được bao gồm trong số trang không truy cập.  Nếu câu trả lời là “có”, thì điều quan trọng chỉ là trang đầu tiên trong phiên dẫn tới các lượt xem trang khác.  Do đó, tỷ lệ số trang không truy cập cho trang đó chỉ có ý nghĩa khi trang này khởi tạo các phiên khác.

Bây giờ, hãy mở rộng ví dụ này để khám phá số liệu Tỷ lệ thoát và Tỷ lệ số trang không truy cập cho một loạt ngày có một phiên duy nhất trên trang web của bạn.

 • Thứ hai: Trang B > Trang A > Trang C
 • Thứ ba: Trang B > Thoát
 • Thứ Tư: Trang A > C Trang > Trang B
 • Thứ Năm: Trang C > Thoát
 • Thứ Sáu: Trang B > Trang C > Trang A

Kết quả tính % Tỷ lệ thoátTỷ lệ số trang không truy cập là:

Exit Rate

 • Trang A: 33% (3 trong 5 phiên đã bao gồm trang A)
 • Trang B: 50% (4 trong 5 phiên đã bao gồm trang B)
 • Trang C: 50% (4 trong 5 phiên đã bao gồm trang C)

Tỷ lệ thoát:

 • Trang A: 0% (một phiên bắt đầu với Trang A, nhưng đó không phải là phiên có một trang duy nhất, do đó trang A không có Tỷ lệ số trang không truy cập)
 • Trang B: 33% (Tỷ lệ số trang không truy cập nhỏ hơn Tỷ lệ thoát, do 3 phiên bắt đầu với trang B, có một phiên dẫn đến số trang không truy cập)
 • Trang C: 100% (một phiên bắt đầu với Trang C và phiên này dẫn đến số trang không truy cập)

 

Nguồn: Google Support

https://support.google.com/analytics/answer/2525491?hl=vi


Bình luận