Hỏi về quản lí Product Tabs?

Thích 2.13 K Bình luận 0
910 đánh giá
32.9 K

Trả lời câu hỏi tuần 4 tháng 4/2015 của bạn Quangtrung hỏi về quản lí Product Tabs.

Bạn quangtrung hỏi: Chào cả nhà,
Nhờ a/e kiểm tra đoạn code sau sai chỗ nào, khi mình bỏ vào functions.php không chay được.
1. Đổi tên Tabs

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_rename_tabs', 98 );function woo_rename_tabs( $tabs ) {$tabs['description']['title'] = __( 'More Information' ); 

 2.Thay đổi thứ tự các Tabs

add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_reorder_tabs', 98 );function woo_reorder_tabs( $tabs ) {$tabs['reviews']['priority'] = 5; 

 Thanks!


 Trả lời câu hỏi trên Diễn Đàn:

thachpham Bạn thay code thành như sau:

function rename_products_tab($tabs) { 
function rearrange_tabs($tabs) { $tabs['reviews']['priority'] = 5; $tabs['my_custom_tab']['priority'] = 10; $tabs['description']['priority'] = 15; return $tabs;}add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'rearrange_tabs');

Nếu bạn có những ý kiến đóng góp nào khác về quản lí Product Tabs xin hãy để lời bình luận phía dưới, chúng tớ sẽ phản hồi lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết. Chúc các bạn Học WordPress thành công!


Bình luận