Nguyên tắc thiết kế trang web

Thích 2.21 K Bình luận 0
786 đánh giá

Google và AnswerLab đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu nghiên cứu kiểm tra làm thế nào một loạt người dùng tương tác với một tập hợp đa dạng của các trang web điện thoại di động. Mục tiêu, để trả lời câu hỏi: điều gì làm cho một trang web di động tốt?

Tham khảo

 


Bình luận