Tìm hiểu hàm addEventListener() trong Javascript

Thích 2.08 K Bình luận 0
812 đánh giá

Hàm addEventListener() trong Javascript để thêm một sự kiện vào đối tượng HTML , cách truyền tham số với những ví dụ rất hay và dễ hiểu

Bạn còn nhớ bài trước mình đã hướng dẫn cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện vào một đối tượng HTML nhưng lúc đó ta chỉ sử dụng những cú pháp gán bình thường. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một cách đẳng cấp hơn khi sử dụng hàm addEventListener() để thêm một sự kiện vào trong đối tượng HTML.

Nội dung bài học

1. Hàm addEventListener() trong Javascript

2. Thêm event cho đối tượng window

3. Truyền tham số vào Event bên trong hàm addEventListener()

Lời kết

Bạn có thể sử dụng cách thêm sự kiện ở bài học trước cũng được nhưng nó không có sự chuyên nghiệp bằng cách sử dụng hàmaddEventListener() trong bài học này. bạn có thể thấy rằng ở trong  jQuery cũng có cách xử lý tương tự. Bài học tới đây là kết thúc rồi. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đối tượng this trong Javascript. Bạn hãy đón đọc nhé!

Tìm hiểu hàm addEventListener() trong Javascript > Tìm hiểu hàm addEventListener() trong Javascript

Bài 19: Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 18:
Cách thêm sự kiện (Event) bằng Javascript

Học lập trình web

Bài 20:
Tìm hiểu đối tượng this trong Javascript 


Tag: Ham addEventListener trong Javascript de them mot su kien vao doi tuong HTML , cach truyen tham so voi nhung vi du rat hay va de hieu. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận