Tìm hiểu setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Thích 2.14 K Bình luận 0
773 đánh giá
34.3 K

Tìm hiểu hàm setTimeout() và setInterval() trong JavaScript, cách sử dụng hàm clearTimeout() và clearInterval() trong Javascript và sự khác biệt của nó.

Nội dung bài học

1. Hàm setTimeout() trong Javascript

2. Hàm setInterval() trong Javascript

Lời kết

Tóm lại sự khác nhau giữa hàm setTimeout()setInterval() chính là đối với hàm setTimeout() thì số lần thực hiện là 1 lần còn đối với setInterval() thì số lần thực hiện sẽ là mãi mãi cho tới khi bạn sử dụng hàm clearInterval() để can thiệp vào. Tùy từng việc bạn sử dụng thì bạn chọn hàm nào cho hợp lý. Bạn nên lưu ý sự khác nhau giữa chúng.

Tìm hiểu setTimeout() và setInterval() trong Javascript > Tìm hiểu setTimeout() và setInterval() trong Javascript 

Bài 36: SetTimeout() và setInterval() trong Javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 35:
Javascript là gì?

Học lập trình web

Bài 37:
Hàm alert() – confirm() – prompt() 


Tag: Tim hieu ham setTimeout va setInterval trong JavaScript, cach su dung ham clearTimeout va clearInterval trong Javascript va su khac biet cua no. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận