Hoàng Luyến

Hoàng Luyến

Administrator

Nguyên tắc thiết kế trang web


Google và AnswerLab đã tiến hành một nghiên cứu chuyên sâu nghiên cứu kiểm tra làm thế nào một loạt người dùng tương tác với một tập hợp đa dạng của các trang web điện thoại di động. Mục tiêu, để trả lời câu hỏi: điều gì làm cho một trang web di động tốt?

Tham khảo

 

Nguyên tắc thiết kế trang web
Đánh giá bài viết


Viết bình luận

Tất cả bình luận

Thật tuyệt vời nếu bài viết này nhận được ý kiến của bạn. *

SEO