khai báo biến Hoisting trong Javascript

Thích 2.05 K Bình luận 0
829 đánh giá

Tìm hiểu Javascript Hoisting, những vấn đề liên quan đến khai báo biến hoisting, cách đưa đoạn code khai báo biến lên trên của đoạn code đó.

Hoisting là liên quan tới cách khai báo biến trong Javascript. Nó sẽ đưa đoạn code khai báo lên trên cùng nhằm sử dụng một biến mà không cần định nghĩa trước.

Nội dung bài học

1. Hoisted trong Javascript

2. Không phải hoisted trong Javascript

Lời kết

Khi bạn hiểu cơ chế của hoisted thì bạn sẽ tránh được lỗi và dễ debug trong quá trình phát triển, ngoài ra khi bạn khai báo biến nằm trên top của chức năng sẽ giúp chương trình sáng và dễ quản lý code hơn. 

Bài học này khá ngắn với ví dụ đơn giản, bạn hãy thử tự mình liên tưởng khái niệm biến toàn cục và biến cục bộ rồi áp dụng nhé!

khai báo biến Hoisting trong Javascript > khai báo biến Hoisting trong Javascript

Bài 45: Tìm hiểu khai báo biến Hoisting trong Javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 44:
Tìm hiểu lệnh switch case trong Javascript

Học lập trình web

Bài 46:
Tìm hiểu Use Strict là gì? Strict Mode trong javascript


Tag: Tim hieu Javascript Hoisting, nhung van de lien quan den khai bao bien hoisting, cach dua doan code khai bao bien len tren cua doan code do. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận