Tìm hiểu hàm removeEventListener() trong Javascript

Thích 2.13 K Bình luận 0
858 đánh giá
32.7 K

Hàm removeEventListener() trong Javascript có tác dụng xóa đi một hành động cho một sự kiện được mình trình bày chi tiết với những ví dụ giúp bạn đọc dễ hình dung nhất.

Nội dung bài học

Hàm removeEventListener() trong Javascript

Ví dụ hàm removeEventListener() trong Javascript

Lời kết

Như vậy mình đã kết thúc bài học. Ở phần bài học này mình chỉ đưa ra ví dụ đơn giản vì phần này không quá khó. Nhưng bạn phải lưu ý rằng ở trình duyệt thấp thì hàm addEventListener() và removeEventListener() trong javascript sẽ không chạy chứ không phải do lỗi nhé. Ngoài ra bạn cũng cần nhớ hàm removeEventListener() dùng để xóa một hành động ra khỏi một sự kiện nào đó và hành động đó phải được định nghĩa bằng một hàm chứ không gán trực tiếp vào. Như trong ví dụ trên mình định nghĩa hành động tên là do_random.

Tìm hiểu hàm removeEventListener() trong Javascript > Tìm hiểu hàm removeEventListener() trong Javascript

Bài 22: Hàm removeEventListener() trong Javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 21: 
Bài tập – xây dựng menu dropdown

Học lập trình web

Bài 23:
Tìm hiểu sự kiện onload trong Javascript


Tag: Ham removeEventListener trong Javascript co tac dung xoa di mot hanh dong cho mot su kien duoc minh trinh bay chi tiet voi nhung vi du giup ban doc de hinh dung nhat.  Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận