Tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript

Thích 2.25 K Bình luận 0
777 đánh giá

Trong Javascript có một đối tượng thường được dùng để xử lý kiểu dữ liệu number đó là đối tượng number. Chúng ta cùng tìm hiểu với những ví dụ dễ hiểu nhất.

Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan đến đối tượng number trong Javascript.

Nội dung bài học

1. Đối tượng Number trong Javascript

2. Xử lý Number trong Javascript

Lời kết

Kết thúc bài học này bạn phải hiểu rõ bản chất của Number, cách kiểm tra một biến phải có phải là “Not a Number” hay không bằng cách sử dụng hàm isNaN(), khái niệm Infinity là gì? Ngoài các cách sử dụng trên vẫn còn nhiều vấn đề nữa nhưng mình không thể trình bày hết được. Bài tiếp theo chúng ta tìm hiểu một số hàm xử lý Number trong Javascript.

Tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript > Tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript

Bài 40: Đối tượng Number trong Javascript

Bài viết nằm trong case Study Hướng dẫn Javascript cơ bản và nâng cao 


—oOo— 

Bài 39:
Tìm hiểu hàm typeof trong Javascript

Học lập trình web

Bài 41:
Các hàm xử lý Number trong Javascript 


Tag: Trong Javascript co mot doi tuong thuong duoc dung de xu ly kieu du lieu number do la doi tuong number Chung ta cung tim hieu voi nhung vi du de hieu nhat. Huong dan hoc Javascript , Hoc Javascript truc tuyen , Tu hoc Javascript , Video huong dan hoc Javascript , download tai lieu hoc Javascript , hoc Javascript mien phi , hoc Javascript online , hoc Javascript truc tuyen , hoc Javascript co ban , hoc Javascript nang cao , tai lieu hoc Javascript , Ebook hoc Javascript , hoc Javascript can ban , sach hoc javascript , học lập trình javascript.


Bình luận